กําเนิด ผ้าโพลีเอสเตอร์

ผมเชื่อว่า ผ้าโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เป็ นผ้าที่หลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะเสื้อยืดจาก
หลากหลายแบรนด์ต่างก็นิยมหยิบเอาผ้าชนิดนี้มาผลิต ไม่ว่าจะเป็ น เสื้อกีฬา เสื้อยืดลําลอง เสื้อโปโล ฯลฯ
แต่ทุกคนทราบกันหรือเปล่าครับว่าจริง ๆ แล้วผ้าโพลีเอสเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันนี้มันมีต้นกําเนิดมาจากไหน
และมันผลิตขึ้นมาจากวัสดุอะไร

 

 

 

 

 

 

 

เดิมทีผ้าโพลีเอสเตอร์มีชื่อเรียกอื่น ๆ ด้วยนะครับ เช่น ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ ผ้าเส้นใยผลาสติก หรือ
แม้กระทังผ้าเส้นใยเคมี โดยผ้าชนิดนี้มีต้นกําเนิดมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1941โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ
สองคนคือ John Rex Whinfield และ James Tennant Dickson ซึ่งทั้งสองคนนี้ได้ทําการใช้ Thylene Glycol
กับ กรด Terephthalic มาผ่านกระบวนการทางเคมีจนให้กําเนิดเส้นใยขึ้นมา เป็ นเส้นใยพลาสติกที่มีความ
ยืดหยุ่นและความทนทานในระดับสูง ซึ่งในช่วงปี 1941 อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากนัก
จนกระทัง่ ช่วงปี ค.ศ.1946 มีบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งได้ทําการขอซื้อลิขสิทธิ์ผ้าชนิดนี้และนํามาผลิตสินค้า
ประเภทต่าง ๆ ทําให้กลายเป็ นจุดเริ่มต้นความนิยมของผ้าชนิดนี้ในเวลาต่อมา

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ ผ้าโพลีเอสเตอร์

เหตุผลที่ผ้าโพลีเอสเตอร์กลายเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงไม่ใช้เพราะความสวยงามของเนื้อผ้า แต่
เป็นในเรื่องของความทนทานที่เนื้อผ้าสามารถมอบให้ได้ครับ เส้นใยละเอียดที่โพลีเอสเตอร์ถูกถักทอมี
ความยืดหยุ่นในระดับสูง มีคุณสมบัติไม่ยับง่ายหลังซักทําให้สะดวกสบายต่อการสวมใส่ ไม่ดูดซับความชื้น
เหมือนกับผ้าจากธรรมชาติซึ่งทําให้ผ้าชนิดนี้มีการสะสมเชื้อโรคได้ในระดับที่น้อยกว่าผ้าจากธรรมชาติที่
มักโดดเด่นในเรื่องคุณสมบัติของสัมผัสที่นุ่มแต่การระบายอากาศไม่ดี ที่สําคัญคือเมื่อสวมใส่ต่อเนื่องนาน ๆ
และผ่านการทําความสะอาด ผ้าโพลีเอสเตอร์จะยังคงรูปได้ดีกว่าและเกิดการหดตัวน้อยกว่าผ้าที่ผลิตขึ้นจาก
ธรรมชาตินอกจากนี้สําหรับบางคนที่มีผิวแพ้ง่ายและอาจเกิดการแพ้ผิวผ้าธรรมชาติ เช่น เส้นใยฝ้ายที่มักจะ
มีโปรตีนผสมอยู่ในเส้นใย ผ้าโพลีเอสเตอร์ก็เป็ นผ้าอีกหนึ่งชนิดที่ถูกนํามาผลิตสินค้าสําหรับผู้มีผิวแพ้ง่าย
เช่นเดียวกันครับ

 

ผ้าโพลีเอสเตอร์  ใช้ผลิตอะไรถึงจะเหมาะสม

ก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าผ้าโพลีเอสเตอร์นั้นมีหลายชนิดยกตัวอย่างเช่น ผ้าทอโพลี
เอสเตอร์ทัวไป ผ้ายืดโพลีเอสเตอร์ ่ หรือแม้กระทังผ้าโพลีเอ ่ สเตอร์ที่มีการผสมเส้นใยชนิดอื่น เป็นต้น ซึ่งแต่
ละชนิดนี้เองต่างก็มีคุณสมบัติข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสมบัติเด่น ๆ เช่น ความ
ทนทาน การไม่ดูดซับนํ้า การระบายอากาศจากการถักทอเส้นใยละเอียด ก็ยังคงเป็นคุณสมบัติที่
ผ้าโพลีเอสเตอร์ทุกชนิดมี ดังนั้นผ้าชนิดนี้จึงถือเป็ นหนึ่ งในผ้าที่สามารถนํามาผลิตสินค้าได้หลากหลายแบบมาก
ทีเดียวครับ ไม่ว่าจะนํามาผลิตเสื้อยืดชุดลําลองทัวไป เสื้อกีฬา กางเกง กระเป๋า หมวก ก็สามารถใช้ผ้าชนิดนี้
ได้ทั้งหมด อีกทั้งด้วยความที่ผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงในท้องตลาด ดังนั้นเกือบทุก
โรงงานที่รับผลิตสินค้าเกี่ยวกับผ้ามักจะมีผ้าชนิดนี้อยู่เสมอ ไม่ต้องเสียเวลาตามหาด้วยตัวเอง ราคาต้นทุน
ของผ้าตํ่ากว่าผ้าจากธรรมชาติหลายประเภท ทําให้เป็ นมิตรสําหรับเจ้าของแบรนด์หน้าใหม่ที่ต้องการสต็อก
สินค้าจํานวนมาก หรือผู้ที่อยากเริ่มต้นผลิตสินค้าประเภทผ้าแต่ยังมีต้นทุนตํ่า ด้วยความทนทานของใยผ้า ไม่
ว่าจะเป็ นการออกแบบรูปแบบไหน ผ้าโพลีเอสเตอร์ก็สามารถรองรับได้ เช่น การสกรีน การปัก หรือการตัด
เย็บรูปแบบพิเศษ เรียกได้ว่าเป็ นวัสดุเริ่มต้นที่ใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่มาก ๆ ครับ
สุดท้ายนี้แม้ผ้าโพลีเอสเตอร์จะมีข้อดีมากมาย ราคาต้นทุนตํ่า แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชอบผ้าชนิดนี้
เหมือนกันทั้งหมด ด้วยความที่เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์เป็ นผ้าสังเคราะห์จากเคมี ทําให้สัมผัสความนุ่มของ
เนื้อผ้าอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าผ้า Cottonผ้าฝ้าย หรือผ้าชนิดอื่นที่ผลิตจากธรรมชาติ ดังนั้นหากคุณต้องการ
เป็ นผู้ผลิตคุณควรข้าใจกลุ่มเป้าหมายในการผลิตสินค้าของคุณให้ดีก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ชนิดผ้าแต่ละ
ชนิดนะครับ

 

วิธีการดูแลผ้า โพลีเอสเตอร์

อย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้เส้นใยโพลีเอสเตอร์เกิดจากปฏิกิริยาเคมีไม่ใช้เส้นใยที่ถักทอ
จากธรรมชาติหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของผ้าชนิดนี้คือความทนทาน ผ้าโพลีเอสเตอร์จึงเป็ นผ้าที่ไม่
จําเป็ นจะต้องมีการดูแลเป็ นพิเศษเหมือนผ้าชนิดอื่น ๆ เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ที่มีความบอบบางสูง คุณสามารถ
ซักทําความสะอาดผ้าโพลีเอสเตอร์แบบทัวไปได้ ่ สามารถใช้นํ้ายาซักผ้า นํ้ายาปรับผ้านุ่ม สารฟอกขาว โดย
ไม่ต้องกังวลว่าเส้นใยของผ้าจะเกิดการเสื่อมสภาพ แต่อาจจะมีข้อแนะนําเล็ก ๆ น้อย ๆ ขณะการตากคือเมื่อ
ทําการซักเสร็จแล้ว ไม่ควรบิดผ้าเพราะอาจทําให้เส้นใยผ้าหักและเสียหายได้ อีกทั้งเพราะผ้าชนิดนี้เป็นผ้าที่
ยับยาก หากจําเป็ นต้องรีดเสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์แนะนําให้ปรับเป็ นไฟอ่อนจะช่วยถนอมเนื้อผ้าได้ดีครับ

 

ผ้าโพลีเอสเตอร์สามารถนำมาทำได้ทั้งหมวก และ กระเป๋า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

https://mala-thong.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%81-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b3/

 

ที่มารูปภาพ https://www.freepik.com/free-photo/multi-color-fabric-texture-samples_1273373.htm#fromView=search&page=1&position=11&uuid=0c5f6eff-4bc7-4c05-a434-d549cdd3bbb4